Wie zijn we

Als algemeen aannemer kan De Coninck nv ieder bouwproject aan, van openbare gebouwen, appartementen, woningen, over industriële complexen en handelsruimten tot artistieke projecten. Wij leiden het bouwproces van ruwbouw tot en met totaalafwerking in goede banen. Dit als algemeen aannemer en als projectontwikkelaar.

De Coninck nv staat voor creatieve en innovatieve totaaloplossingen. Dankzij onze ervaring en knowhow is geen enkele bouwmethode of -techniek ons vreemd. We zoeken mee naar oplossingen en staan dan ook garant voor een kwalitatieve uitvoering.

Activiteiten

De Coninck nv is als bouwbedrijf actief in veel segmenten van de bouwsector, zoals in het bouwen van:

 • overheidsgebouwen (scholen, crèches, …),
 • industriële gebouwen,
 • appartementen,
 • woningen,
 • herbestemmingsprojecten, …

Wij gaan verder dan het bouwen alleen. Ook ontwikkeling, ontwerp, en financiering worden door
De Coninck nv verzorgd. Wij hebben liefst dat de klant ons in een zo vroeg mogelijk stadium
contacteert, dan kunnen we samen een gepaste oplossing zoeken om het project op te zetten.

In publiek private samenwerkingen (PPS) hebben wij eveneens ervaring opgebouwd, zowel in DB
(Design & Build) als in DBF (Design – Build – Finance).

Recent voorbeeld van een Design – Build – Finance partnership: voor het gemeentebestuur van
Lubbeek ontwierpen, voorfinancierden en bouwden wij de nieuwe school + chirolokalen te Binkom (2014).

Erkenningen

Wij beschikken voor de uitvoering van onze verschillende activiteiten over de volgende erkenningen:

 • klasse 1, erkenning in de ondercategorieën D20 - G5
 • Klasse 4, erkenning in de categoriën E – G, ondercategorie D5
 • klasse 7, erkenning in de categorie D, ondercategorie D1

Onze erkenning is op de lijst van de erkende aannemers ingeschreven onder nr 14.457.

Historiek

De Coninck nv is een familiebedrijf, klein begonnen en heeft door de jaren heen een constante groei gekend.

Onderstaande historiek illustreert dit.

 • 1967: Edgard De Coninck en zijn vrouw Maria Vleminckx starten als zelfstandige schrijnwerkers/metsers met kleine ruwbouwwerken.
 • 1977: PVBA Bouwonderneming De Coninck wordt opgericht door Edgard De Coninck en Maria Vleminckx.
 • 1989: PVBA wordt omgevormd tot Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck nv. Het huidige Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck nv is geboren, waarin de twee zonen Franky en Danny De Coninck bestuurders zijn.
 • 2001: De broers Franky en Danny De Coninck worden allebei gedelegeerd bestuurder.
 • 2002: Zetelverplaatsing: de maatschappelijke zetel verhuist van de Hulstbergstraat 115, 3078 Meerbeek naar de Kroonstraat 170, 3020 Veltem-Beisem.
 • 2013: Uit Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck nv splitst De Coninck nv zich af. De Coninck nv wordt geleid door dhr Danny De Coninck en spitst zich toe op containerdienst, afvalverwerking en afbraakwerken. Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck nv concentreert zich voortaan op de bouwactiviteit en de gedelegeerd bestuurder is nu dhr Franky De Coninck. Vandaag zijn een 100-tal werknemers bij Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck nv tewerkgesteld. Voor de uitvoering van onze werken doen wij ook beroep op vaste onderaannemers en leveranciers en maken we gebruik van ons uitgebreid en modern machinepark.